Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test


NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test.

Deze gevalideerde test geeft ons de mogelijkheid het leerpotentieel van kinderen in kaart te brengen. Heel bruikbaar bij kinderen die onderpresteren, kinderen waarvan het potentieel nog niet helder is of om kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling van vaardigheden.

De NSCCTest is "slechts" een instrument. Door de combinatie met de kennis van GelukkigHB kunnen we met de hulp van deze test uw kind in beeld krijgen. We nemen de NSCCT af volgens de strikte normen van de COTAN*, waardoor de test gevalideerd is. Hiervoor hebben we een training gevolgd bij de Rijnlandse school**.

Om een volledig beeld van een kind te krijgen raden we aan om de test te combineren met een screening hoogbegaafdheid. Hierdoor kunnen we doelgerichte adviezen geven voor thuis en op school.

NSCCT - Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test

*De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt psychodiagnostische instrumenten die in Nederland worden uitgegeven.
**De Rijnlandse school is voor Nederland en België (Vlaanderen) de uitgever van de capaciteitentest NSCCT van de Rijksuniversiteit Groningen.

naar boven