GelukkigHB-groepen


GelukkigHB is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Bij GelukkigHB-groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

GelukkigHB-Groepen-licentiehouder

De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij GelukkigHB-groepen wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past.

Ouders en GelukkigHB-begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Toelating

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis (zie ook ons artikel over hoogbegaafdheid en IQ). Bij GelukkigHB-groepen hanteren we daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

GelukkigHB-groepen

De GelukkigHB groep voor kinderen van 4 tot 7 jaar komt om de 2 tot 3 weken bijeen op zaterdagnammidag van 14u30 tot 16u30. Deze reeks van 15 bijeenkomsten, plus 1 extra voor evaluatie, loopt gespreid over een heel schooljaar. Betaling halfjaarlijks, 2x 250€.

Onze GelukkigHB-groepen voor kinderen van 6 tot 12 jaar komen bijeen op vrijdag van 17u tot 19u of op zaterdag van 9u30 tot 11u30.
Kosten voor 15 bijeenkomsten plus 1 extra voor verslagbespreking zijn 499,00€ of maandelijks 5x 110,00€. Ieder half jaar kan besloten worden om met het traject door te gaan.
We beseffen dat het niet voor iedereen eenvoudig is om een traject te bekostigen. Daarom maken we het mogelijk om in meerdere termijnen te betalen.

Data: zie agenda

Lees ook het artikel over Thinos hoogbegaafd in Gazet van Antwerpen.

GelukkigHB-pubergroepen

Pubergroepen zijn bedoeld voor tieners van 10 tot 18 jaar.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses van de deelnemers, maar worden ook bepaald door een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken, centraal.

Groep 1 richt zich tot pubers van 12 tot 17 jaar en gaat door op woensdagavond van 18u45 tot 20u45.
Groep 2 is bedoeld voor jonge tieners van 10 tot 13 jaar. Deze groep komt bijeen op woensdagmiddag van 15u30 tot 17u30.

Deelname: 195,00€ voor 6 bijeenkomsten of 225,00€ voor 7 bijeenkomsten.

Data: zie agenda

GelukkigHB-peutergroep

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na afloop krijgen de ouders een kort verslagje mee over de gesignaleerde ontwikkeling van hun peuter. Dit is bruikbaar als overdracht naar de creche, peuter-, kleuter- of basisschool.

De peutergroep is op 6 doordeweekse ochtenden van 10.30 tot 11.30 uur.

Uw investering bedraagt 195,00€.

Voor inschrijvingen en info - Helena Schwind - gsm: 0486 684415 - mail: info@thinos.be

naar boven